Verlenging CAO Houtverwerkende Industrie 2012-2016

0
439


16 maart 2016

CAO-naam
CAO Houtverwerkende industrie

Verlenging CAO Houtverwerkende Industrie 2012-2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO wordt verlengd tot en met 30 september 2016.

Loonmutaties
De loonschalen en werkelijk betaalde lonen als omschreven in artikel 10 worden als volgt verhoogd:
– 1,8% per 1 januari 2016
– 0,5% per 1 augustus 2016

Bron: FNV, 11 maart 2016