Vakbonden zeggen CAO Payroll op – update

0
1783


3 maart 2011

Vakbonden CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie hebben besloten geen partij meer te willen zijn in de cao voor payroll-bedrijven (VPO-cao). – update 4 maart 2011 –

Lees de reactie van de VPO op het besluit:
“Vakbonden willen na vijf jaar stoppen met de VPO-CAO. De VPO-CAO is tot stand gekomen om te zorgen voor ordening van de markt en voor goede arbeidsvoorwaarden voor payroll-medewerkers. De VPO en haar leden hebben een enorme professionalisering doorgemaakt en de VPO is inmiddels een gevestigd en bewezen keurmerk. Payrollen is het uitbesteden van de financiële zorgen en administratieve rompslomp voor werkgevers en organisaties. Dat outsourcing een flinke ontwikkeling doormaakt tonen de cijfers aan: de branche maakt een flinke groei door van 144.000 werknemers in 2009 naar 180.000 werknemers in 2012. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Vakbonden zien echter geen brood in payrollen en willen de ontwikkeling van payrollen verder beperken.”

Lees meer over de reactie van de VPO


Visie van de vakbonden
Vakbonden CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie geven aan dat het doel van de cao was om concurrentie op arbeidsvoorwaarden uit te sluiten en mensen een gelijk pakket aan arbeidvoorwaarden en een rechtspositie te bieden. In de praktijk gebruiken werkgevers en payroll-bedrijven de cao om werknemers juist minder te geven dan werknemers die gewoon bij het inlenende bedrijf in dienst zijn.

CNV Dienstenbond
Roderik Mol, bestuurder van CNV Dienstenbond: “we zijn in de pay-roll cao gestapt om er voor de toekomst iets goed van te maken voor de werknemers. We hebben ons in de afgelopen tijd de blaren op tong gesproken om verbeteringen in de arbeidspositie van de ‘payrollers’ te realiseren. De pay-roll bedrijven geven echter niet thuis en echte interesse voor het lot van de werknemers ontbreekt. Tegelijkertijd worden steeds meer mensen in de pay-roll constructie aangesteld. Een onverantwoorde ontwikkeling waar we niet aan kunnen en willen meewerken.”

FNV Bondgenoten
Mariëtte Patijn, bestuurder FNV Bondgenoten: ”Wij willen geen tweedeling op de arbeidsmarkt waarbij de ene groep die wordt aangenomen wel direct in dienst komt en de andere groep, die door dezelfde werkgever wordt geworven via een payrollconstructie, mindere arbeidsvoorwaarden heeft en minder werkzekerheid krijgt. Een werknemer die via het payroll-bedrijf werkt heeft ook recht op gewoon goed werk. Helaas is dat niet mogelijk zolang het juridisch werkgeverschap structureel wordt uitbesteed. Het wordt tijd dat werkgevers hun werkgeverschap serieus gaan nemen. Daar blijven we ons nu en in de toekomst hard voor maken.”


Gerelateerd nieuws

> Jeu Claes (VPO): vakbonden blokkeren payroll-cao
> Onderhandelingen CAO Payroll stilgelegd
> Nieuwe VPO-CAO: ‘Belangrijke stap vooruit’

Bron: CNV, 3 maart 2011 en VPO, 3 maart 2011