Succes bij uitzendbeperking in CAO Zuivel

0
539


De NBBU en de ABU hebben succesvol bedenkingen ingediend tegen de CAO voor de Zuivelindustrie.

In de cao, die eind 2012 voorlag om algemeen verbindend verklaard te worden, stonden twee beperkingen van uitzendarbeid.

Ten eerste mocht niet meer dan 10 procent van het personeelsbestand van een werkgever in de Zuivel uit flexibele arbeidskrachten bestaan (waaronder uitzendkrachten). Ten tweede diende gebruikmaking van door uitzendbureaus bemiddelde arbeidskrachten tot het uiterste beperkt te worden en was de maximum inleenperiode van uitzendkrachten gesteld op 6 maanden.

In de bedenkingen hebben wij aangevoerd dat deze bovenstaande bepalingen in strijd zijn met de Europese Uitzendrichtlijn . Hierin is bepaald dat het beperken van de inzet uitzendkrachten niet is toegestaan, tenzij dit in het belang is van de bescherming van uitzendkrachten.

Hierop hebben cao-partijen bij de cao voor de Zuivelindustrie besloten om de bepalingen aangaande de maximum 10 procent flexibele schil en de maximale inleenperiode van 6 maanden uit de cao te schrappen.

Bron: NBBU, 18 april 2013