Start CAO ABU onderhandelingen

0
432


19 april 2008

Op dinsdag 6 mei starten de onderhandelingen over de ABU-CAO. De huidige CAO heeft een looptijd van 29 maart 2004 tot 30 maart 2009.

De intentie is om voor 1 juni aanstaande een principeakkoord overeen te komen. Er blijft dan voldoende tijd over om de gemaakte afspraken in te voeren. Vakbond De Unie gaat er vanuit dat de cao weer voor meerdere jaren wordt aangegaan.

Speerpunten
De voorstellen komen tot stand op basis van de arbeidsvoorwaardennota 2008 (de Unie) en de ontwikkelingen in de sector. De vakbond ziet de volgende speerpunten:
1. Inzetten op koopkrachtverbetering.
2. Inzetten op inzetbaarheid
3. Eigentijdse arbeidsverhoudingen.

Loonruimte
Een belangrijk deel van de loonruimte bij de ABU CAO wordt besteed aan de structurele loonsverhoging. De vakbond wil de koopkracht van haar leden op peil houden. Bij de ABU CAO vinden de structurele loonverhogingen plaats op basis van de referentiecao’s. Begin juni aanstaande is bekend met welk percentage de loonschalen worden verhoogd, op grond van de referentiecao’s. De overige loonruimte kan dan worden ingezet voor o.a. scholing, aanpassing loongebouw en arbeidsomstandigheden. De vakbond wil de positie van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt versterken en arbeidsvoorwaarden van de uitzendkrachten verbeteren, zodat die meer aansluiten bij de arbeidsvoorwaarden van de collega’s die een vaste dienstbetrekking hebben bij de inlenende onderneming.

Bron: De Unie, 18 april 2008