Stakingsmelding Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening

0
737


31 oktober 2011

Abvakabo FNV heeft aangekondigd op dinsdag 1 november 2011 een staking te organiseren voor de medewerkers die vallen onder de CAO Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening (MOgroep W&MD). De duur van de staking kan per instelling verschillend zijn, afspraken hierover zijn binnen de desbetreffende instellingen bekend.

Bron: Abvakabo FNV


Stakingsmelding
Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

> Meer over de Waadi