Stakingsmelding metaal vanaf 20 september

0
813

Vanaf 20 september gaan groot- en kleinmetaal werknemers weer staken voor beter loon en waardering voor vakmanschap in de CAO.

De cao-onderhandelingen zijn op 20 juni vastgelopen. Na de landelijke actiedag op 21 juni, met ruim 2500 werknemers in staking, hebben FNV Metaal kaderleden en bestuurders de zomer gebruikt om werknemers te informeren en te mobiliseren voor nieuwe stakingsacties.

Bron: FNV Bondgenoten, 26 augustus 2013


Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

> Meer over de Waadi