Stakingsmelding: KLM Grondpersoneel

0
99

| Download CAO KLM Grondpersoneel » |

KLM legt ultimatum vakbond naast zich neer, staking dreigt

Donderdag zal een deel van het grondpersoneel van KLM voor het eerst actie voeren op Schiphol om hun cao-eisen kracht bij te zetten. Dinsdagavond 18:00 uur verliep het ultimatum van FNV Luchtvaart aan KLM. Omdat KLM niet inhoudelijk is ingegaan op de cao-eisen van het grondpersoneel heeft het actiecomité besloten de acties door te laten gaan.

Cao-eisen KLM Grondpersoneel
De werknemers eisen 1 procent loonsverhoging voor iedereen met een minimum van € 75,= bruto per maand. Meer vaste banen voor de vele uitzendkrachten die al jaren op onzekere krachten structureel werk doen. En geen verslechtering van de vakantie- en seniorendagen, zodat de werknemers gezond hun pensioen halen.

Onverantwoord
KLM vindt verdere maatregelen juist noodzakelijk, omdat “KLM zich voortdurend heeft opengesteld om alternatieven te bespreken”.

In een eerder persbericht kondigde FNV aan de acties ‘stap voor stap’ uit te voeren.

Bron: FNV, 27 juli 2016

Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Meer over de Waadi