Stakingsmelding: Havenbedrijf Rotterdam

0
70

Havenwerkers in de Rotterdamse containersector gaan in december staken vanwege dreigend baanverlies.

De FNV Sectorraad belegt op 23 november een ledenvergadering. Inzet is 50 tot 80 miljoen euro om boventalligheid tot 800 mensen via een seniorenregeling af te handelen. De containersector wordt in versneld tempo geautomatiseerd, waardoor minder mensen nodig zijn.

Bron: De Telegraaf, 11 november 2015

Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Meer over de Waadi