Stakingsmelding: AkzoNobel Sassenheim en Hengelo

0
58

Dinsdag 10 juli vanaf 5.00 uur staken medewerkers van de Sikkensfabriek in Sassenheim 24 uur. Woensdag 11 juli staken medewerkers van de locatie Hengelo 24 uur.

AkzoNobel heeft vrijdag 6 juli niet afdoende gereageerd op een ultimatum van FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen over een fatsoenlijke cao en een bijstorting in het pensioenfonds.

Erik de Vries, bestuurder FNV Procesindustrie: “Afgelopen weekend hebben de bonden zelf contact gezocht met AkzoNobel en openingen geboden om tot een oplossing te komen. Tot een akkoord is het echter niet gekomen, AkzoNobel heeft geen enkele toezegging gedaan. Al eerder wezen de medewerkers het eindbod van het bedrijf af.”

Cao-eisen
Het ultimatum gaat over verschillende onderwerpen die door AkzoNobel aan elkaar geknoopt zijn, maar echter geheel los van elkaar staan. Voor de nieuwe tweejarige cao eist de FNV een loonsverhoging van 3,5% per jaar, een eenmalige uitkering van 2500 euro en afspraken over duurzame inzetbaarheid. Dit omdat AkzoNobel eerder met een onverwacht eindbod kwam, zonder dat daar cao-onderhandelingen aan vooraf waren gegaan.

Werkgelegenheidsgarantie
Het bestaande sociale plan moet worden verlengd tot 2022 en voor de werknemers van het verkochte bedrijfsonderdeel Specialty Chemicals moet er een werkgarantie komen voor vijf jaar. Ook voor het pensioenprobleem is een ultimatum gesteld. De bond herinnert AkzoNobel eraan dat er gezamenlijke afspraken zijn om te zorgen voor een geïndexeerde middelloonregeling met een grote mate van zekerheid. Om dat te bewerkstelligen, is het noodzakelijk om het eigen vermogen al dan niet tijdelijk, te versterken met een bijstorting van 400 miljoen euro.

Bron: CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie, AkzoNobel locatie Sassenheim en Hengelo, 9 juli 2018


Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

> Meer over de Waadi