Stakingsmelding: afval- en milieubedrijven

0
88

De afval en milieu-stakingen gaan door na het stuklopen van onderhandelingen van FNV Publiek Belang met de werkgeverspartij WENb over de cao Afval en milieu.

De werkgevers boden gisteren tijdens de hervatte onderhandelingen veel te weinig. FNV Publiek Belang is daarom opgestapt. Vandaag wordt bij AVR in Rozenburg gestaakt van 10 tot 16 uur.

Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Bij de afval- en milieubedrijven werkt een op de vijf werknemers met een onzeker contract. Als uitzendkracht of zelfs zonder loon als uitkeringsgerechtigde werken ze vaak jarenlang zonder enige positie op te bouwen. Echte banen worden verdrongen door uitkeringsgerechtigden, terwijl het hier om structureel werk gaat.’

Minimum
De leden van FNV Publiek belang eisen naast meer echte banen ook 3 procent loonsverhoging, compensatie van pensioenverslechteringen en compensatie van de ww-verslechtering. Daarnaast is een belangrijke eis dat de cao Afval en milieu een minimum-cao wordt. Dat is een cao, waarvan bedrijven voor hun werknemers positief mogen afwijken. Maar ook dit punt bleek onbespreekbaar.

Stakingen
In de afgelopen vier weken zijn er acties gevoerd bij diverse bedrijven overal in het land. Bij onder andere AVR in Rozenburg, bij HVC in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland, bij Attero in diverse plaatsen, Irado in Schiedam en RD4 in Limburg. Door die acties wilden de werkgevers wel weer aan tafel. Nu ze toch niet voldoende naar de werknemers luisteren en hen niet tegemoet komen, worden de acties harder.

De cao Afval en milieu geldt voor 7.000 werknemers.

Bron: FNV Publiek Belang, 12 mei 2016

Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Meer over de Waadi