Stakingsmelding: voortgezet onderwijs

0
378


19 november 2007

De bonden bereiden stakingen in het voortgezet onderwijs voor, omdat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen.

Data van de geplande stakingen
Maandag 26 november: alle scholen in Flevoland, Gelderland, Overijssel
Dinsdag 27 november: alle scholen in Limburg, Brabant, Zeeland
Donderdag 29 november: alle scholen in Groningen, Friesland, Drenthe
Vrijdag 30 november: alle scholen in Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland
Op vrijdag 30 november zal er een afsluitende manifestatie zijn in Utrecht tussen 13.00 en 15.00 uur. De precieze plaatsen van de actiebijeenkomsten in de provincies worden nog bekend gemaakt.

Meer over het CAO-conflict
Gevraagd wordt een tweejarige CAO met 2,4 procent per 1/7/07 en een verhoging van de eindejaarsuitkering 2007 met 1,5 procent; vervolgens 2,4 procent per 1/7/08 en een verhoging van de eindejaarsuitkering 2008 met 1,5 procent om nog in deze kabinetsperiode een volledige dertiende maand te realiseren. De VO-Raad biedt in totaal 8 procent aan salarisverhoging en eindejaarsuitkering over een periode van 26 maanden. De bonden wilden alleen over dat bod praten als er harde afspraken gemaakt konden worden over vermindering van de werkdruk, maar dat is voor de VO-Raad onbespreekbaar. De werkgevers krijgen deze week een ultimatum van de bonden. Als ze daarop niet reageren volgt in de loop van de week van 19 november de officiële stakingsoproep aan alle leden.

Bron: ABVAKABO FNV, 16 november 2007


Stakingsmelding
Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (hierna: Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.
Volledige wettekst: Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi)