Stakingsmelding: Interforest Terminal Rotterdam

0
487


24 juli 2008

Werknemers van op- en overslagbedrijf Interforest Terminal Rotterdam (ITR) hebben woensdagmiddag 23 juli het werk onderbroken.

De cao-onderhandelingen met ITR zijn vastgelopen. Vorige week wezen de werknemers het eindbod van het bedrijf af.

Reeks prikacties
De werkonderbreking bij ITR in Pernis duurde van 12.30 tot 14.30 uur. De werknemers weigeren vanaf woensdag ook overuren te draaien. De actie is de eerste in een reeks prikacties die volgen op het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Afgelopen donderdag liep het ultimatum van FNV Bondgenoten aan de werkgever af.

Conflict over lonen en toeslagen
Het conflict gaat onder meer over de hoogte van de lonen en de toeslagen voor de medewerkers. FNV Bondgenoten wil een cao voor één jaar, met een structurele verhoging van alle loonschalen met 80 euro en een eenmalige uitkering van 2.000 euro per werknemer.

Over ITR
ITR heeft ongeveer dertig werknemers in vaste dienst. Hun werk bestaat uit het laden en lossen van houtpulp. Ook zijn er tachtig mensen gedetacheerd van de Rotterdamse havenpool SHB.

Bron: FNV Bondgenoten, 23 juli 2008


Stakingsmelding
Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (hierna: Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.
Volledige wettekst: Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi)