Staking verpleeghuis personeel Osira Amsterdam en thuiszorg personeel Faveo Rotterdam

0
834


Maandag 27 augustus leggen medewerkers van de Amsterdamse zorginstelling Osira het werk neer.
Dinsdag 28 augustus staakt het thuiszorgpersoneel van Faveo in Rotterdam.

Volgens ABVAKabo is dit de eerste staking in de Nederlandse geschiedenis van verpleeghuismedewerkers. De zorgmedewerkers hebben verder verrassingsacties aangekondigd.

De zorgmedewerkers willen dat de extra miljoenen die de overheid beschikbaar heeft gesteld voor extra personeel in de verpleeghuizen ook daadwerkelijk aan extra personeel wordt besteed.
Daarnaast willen ze weer voldoende tijd krijgen om goede zorg te kunnen leveren en dat de beloning in de thuiszorg wordt verbeterd.

> Onlangs kwam de nieuwe CAO VVT tot stand

Bron: ABVAKABO FNV.nl, 24 augustus 2012

Stakingsmelding
Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

> Meer over de Waadi