Stakingsmelding: Honeywell Emmen

0
783

7 juli 2008

De staking bij Honeywell Emmen vorige week wordt voortgezet met een staking op 6 juli 2008 vanaf 22.00 uur tot 7 juli 22.00 uur. Daarnaast zal de overwerkstaking die 29 juni 22.00 uur voor onbepaalde tijd is ingegaan doorgaan.

Dit maakte CNV bedrijvenbond bekend, mede namens FNV Bondgenoten en De Unie.

Achtergrond staking
De directie van Honeywell Emmen wil de productie van gaskleppen, uitgevoerd door 406 mensen, verplaatsen naar Tsjechië. De ondernemingsraad vindt de plannen echter te risicovol en verwacht te weinig rendement. Bovendien verliezen 120 mensen hierdoor hun baan. De vakbondsleden willen dat er een goed sociaalplan komt, vergelijkbaar met het sociaalplan dat afgesloten is bij Johnson Controls Leeuwarden in 2006 waar de productie ook verplaatst werd.

Bron: ABU, 3 juli 2008


Stakingsmelding
Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (hierna: Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.
Volledige wettekst: Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi)