Staking bij ECT

0
333


De directie van de ECT en haar medewerkers hebben een arbeidsconflict. Om hun eisen kracht bij te zetten, hebben medewerkers van de ECT het werk neergelegd.

Hierdoor liggen de afhandelingactiviteiten op de terminals stil en staan er lange rijen met vrachtauto’s te wachten totdat zij hun container kunnen afleveren of ophalen. TLN en FENEX willen dat partijen onmiddellijk een einde maken aan deze stakingen en de gesprekken aan de onderhandelingstafel voortzetten. De staking dupeert bedrijven die geen partij zijn in dit conflict en dat is volkomen onacceptabel. Beide partijen sluiten juridische stappen voor schadecompensatie niet uit.

Bron: TLN 7 februari 2013


Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

> Meer over de Waadi