Resultaat CAO Waterbedrijven 2012-2014

0
733


21 maart 2013

CAO-naam
CAO Waterbedrijven aangesloten bij de WWB Raam-CAO

Download Resultaat CAO Waterbedrijven 2012-2014
> Resultaat CAO Waterbedrijven 2012-2014

Looptijd
De looptijd is van 1 augustus 2012 tot en met 31 december 2014.

Loonmutaties
* Over de vijf maanden van 2012 ontvangt iedereen een eenmalige uitkering van 400 euro. Dit is een ruime compensatie voor deze vijf maanden waarin geen loonsverhoging heeft plaatsgevonden.
* Per 1 januari 2013 worden de minimum en maximumbedragen van de functieschalen verhoogd met 0,8% en vindt er na die verhoging een algemene salarisverhoging van 1,2% plaats.
* Per 1 januari 2014 worden de minimum en maximum bedragen van de functieschalen nogmaals verhoogd met 0,8% en vindt er na die verhoging nogmaals een algemene salarisverhoging van 1,2% plaats.

Arbeidsvoorwaarden
– Verder is afgesproken dat de CAO-bepaling waarbij de werknemer wordt verplicht om op 65 jarige leeftijd te stoppen met werken, aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Door te spreken van “AOW gerechtigde leeftijd” in plaats van een leeftijd te noemen wordt dit probleem opgelost.
– Consignatieregeling. Cao-partijen hebben in de protocolafspraken van de cao waterbedrijven 2011-2012 gesproken over het invoeren van een centrale consignatieregeling in de cao waterbedrijven.

Bron: CNV Publieke Zaak, 5 maart 2013