Rechter wijst “Polen-uitzendconstructie” af in CAO Transport (update)

0
1439


9 augustus 2011

Transportbedrijf Mooij moet Poolse chauffeurs in dienst van zijn eigen Poolse uitzendbureau volgens de Nederlandse regels betalen.

> In Truckstar reageert directeur Nico Mooij op de uitspraak.

De FNV had “Mooy Oost Europa Services” voor de kantonrechter gedaagd. De bond wilde weten of de “Polen-uitzendconstructie” juridisch in Nederland door de beugel kan. De rechter oordeelde dat het bedrijf op oneigenlijke grond de Poolse chauffeurs tegen Poolse arbeidsvoorwaarden te werk heeft gesteld.

Dwangsom
De rechtbank vordert dat Nico Mooy al zijn werknemers conform de geldende CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, moet verlonen. Op momenten dat er de CAO niet algemeen verbindend is verklaard, dient Nico Mooy het Nederlandse minimumloon te betalen. (inclusief vakantiegeld en vakantiedagen), op straffe van een dwangsom van maximaal EUR 100.000,-.

Constructie
Mooij heeft in Polen een uitzendbureau dat Poolse chauffeurs werft. Deze chauffeurs krijgen een Pools salaris, maar ingezet bij de Nederlandse transportonderneming van Mooij. Het argument van Mooij was dat Mooij Nederland niet anders deed dan uitzendkrachten van Mooij Polen inhuren. De Nederlandse tak zou geen zeggenschap hebben in Mooij Polen. FNV bestreed dat.

Gevolgen uitspraak
Volgens Janssen van de FNV kan de uitspraak nog wel eens grote gevolgen gaan krijgen voor de transportsector, maar waarschijnlijk ook voor diverse andere sectoren. “Er zijn vele transportbedrijven die onder andere in Polen zelf een uitzendbureau hebben opgericht”, zegt Janssen. “Veel van deze bedrijven zijn vergelijkbaar met het bedrijf uit Milsbeek en zullen de chauffeurs dus voortaan ook conform de Nederlandse arbeidsvoorwaarden moeten betalen. Met deze uitspraak in de hand kunnen we vrij eenvoudig onderzoeken welke constructies onrechtmatig zijn. We gaan er dan ook voor zorgen dat deze uitspraak breed bekend wordt onder chauffeurs en roepen hen daarmee op dergelijke constructies te melden. Op deze manier kan paal en perk gesteld worden aan verdere ontduiking van de CAO en uitbuiting van buitenlandse chauffeurs

Bron: FNV Bondgenoten, 8 augustus 2011