Principeakkoord CAO TNT Express 2010-2011

0
1587


10 juni 2010

CAO-naam
CAO TNT Express

Code loonheffing
onbekend

CAO-teksten
> Principeakkoord CAO Express 2010-2011

Looptijd
1 april 2010 tot 1 juli 2011

Loonmutaties
– 0,5% per 1 april 2010
– 0,5% per 1 oktober 2010
– 0,7% per 1 april 2011
– een eenmalige bruto-uitkering van € 250,= per FTE voor alle werknemers die in juli 2010 in dienst zijn bij TNT Express. Een deeltijdwerker ontvangt de eenmalige uitkering naar rato van zijn dienstverband.

Arbeidsvoorwaarden

Winstuitkering
Een gezamenlijke werkgroep komt voor 1 juli 2010 met een voorstel voor een nieuwe uitkeringsgrondslag voor de winstuitkering, waarin voor de medewerkers van TNT Express in Nederland meer beïnvloedingsmogelijkheden zitten.

Ontvlechting van CAO voor TNT
Gedurende de looptijd van de CAO zullen partijen werken aan een definitieve CAO-tekst voor TNT Express.

Uitbesteding
De werkgever zal de vakorganisaties en medezeggenschap uitnodigen voor een gesprek gedurende de looptijd van deze cao over de beleidsmatige afwegingen die een rol spelen bij het uitbesteden van operationele werkzaamheden binnen TNT Express en daaraan verbonden kwalitatieve en kwantitatieve aspecten.

Bron: Abvakabo FNV, 9 juni 2010