Principeakkoord CAO Mediq 2010-2011

0
1685


10 juni 2010

CAO-naam
CAO Mediq, voorheen CAO OPG

Code loonheffing
onbekend

CAO-teksten
(nog) niet beschikbaar

Looptijd
1 mei 2010 tot en met 30 april 2011

Loonmutaties
De werknemers ontvangen met terugwerkende kracht per 1 mei een structurele loonsverhoging van 1,25 procent.

Arbeidsvoorwaarden

Persoonlijk budget
Elke werknemer krijgt een persoonlijk budget dat kan worden aangewend voor opleiding of om extra te sparen voor pensioen of levensloop.

Hilde ter Doest, bestuurder FNV Bondgenoten: “Wij vonden het belangrijk om kwalitatieve afspraken te maken ter bevordering van de werkzekerheid en inzetbaarheid van werknemers. Met het persoonlijk budget van 0,5 procent van het bruto jaarloon kunnen werknemers investeren in hun eigen ontwikkeling en om werk en privé beter te combineren, ook op de lange termijn.”

Jongeren
Jongeren krijgen voortaan vanaf hun 21e een volwaardig, volwassen loon.

Verschillende levensfases
Er wordt een werkgroep opgericht die de belangrijkste knelpunten en mogelijke oplossingen in de verschillende levensfasen van werknemers in kaart gaat brengen. Ter Doest: “Jongere en oudere werknemers hebben behoefte aan andere arbeidsvoorwaarden passend bij hun levensfase. De werkgroep onderzoekt welke maatregelen dat kunnen zijn en die ook rekening houden met de balans tussen werk en privé.”

Bron: FNV Bondgenoten, 8 juni 2010