Principeakkoord CAO Grafimedia 2010-2012

0
1616


19 mei 2010

Naam
CAO Grafimedia

Download tekst principeakkoord
> Principeakkoord Grafimedia 2010-2012

Looptijd
1 februari 2010 tot en met 31 januari 2012

Loonmutaties
De lonen zullen per 1 juli 2011 en per 1 januari 2012 verhoogd worden met 2x 0,5%, ofwel de lonen gaan 1% structureel omhoog in de looptijd van de cao. De reden om de verhogingsmomenten laat in de looptijd te doen heeft alles te maken met de situatie in de sector.

Arbeidsvoorwaarden
• De werkgever moet investeren door opleidingsbudgetten beschikbaar te stellen, totaal 2% van de loonsom,
• De fondsen zullen bijdragen waar dat kan, ter aanvulling.
• Werknemers krijgen een studiedag per jaar.
• Bij afronding van een opleiding ontvangt de werknemer eenmalig €100,- bruto als diplomatoeslag.
• Mobiliteitscentrum C3 wordt nog actiever in de markt gezet en gaat ook actief bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
• De Grafimedia sector zal via het GOC zelf de opleiding tot drukker en nabewerker weer ter hand gaan nemen.

Overige afspraken
• Garantiefonds. Tijdens de vorige CAO was sprake van inlevering van één verlofdag in 2008 en een halve voor 2009 en 2010 als extra financiering voor het garantiefonds. Deze inhouding vervalt met ingang van 2011!
• Meeruren en minderuren. Om in te kunnen spelen op de grilligheid van de markt is afgesproken om met ingang van 1 juli a.s. per kwartaal de mogelijkheid te bieden dat niet alleen meeruren maar ook minderuren kunnen worden ingepland, via decentraal overleg. De werkweek van 36 uur blijft onaangetast en na 3 maanden is een eventueel negatief urensaldo voor rekening van de werkgever.

Bron: CNV, 19 mei 2010