Principeakkoord CAO DB Schenker Rail 2010-2012

0
1804


8 mei 2010

CAO-naam
CAO DB Schenker Rail Nederland

CAO-teksten
> Principeakkoord CAO DB Schenker Rail Nederland 2010-2012

Looptijd
De cao geldt voor twee jaar, tot 1 april 2012.

Loonmutaties
Personeel van DB Schenker krijgt per 1 april 2010 en per 1 april 2011 een loonsverhoging van 1 procent. Ook worden de december uitkeringen verhoogd.

CAO-code t.b.v. loonheffing
onbekend

Arbeidsvoorwaarden
– Geen boventallig verklaringen als gevolg van een reorganisatie voor de looptijd van de CAO. De standplaatsen blijven behouden.
– Er wordt invulling en uitvoering gegeven aan gedegen personeelsbeleid.
– Verhoging van de december uitkering van 2,75% naar 3,75% per 1 april 2010.
– Pensioenpremie: de huidige verdeling van de pensioenpremie van ¼ premie voor de werknemer en ¾ premie voor de werkgever wordt vervangen door een pensioenpremie verdeling van 1/3 voor werknemer en 2/3 voor werkgever. Per saldo gaat de werknemer per 1 april 2010 een veel lagere pensioenpremie per maand betalen door de arbitrage uitspraak. Deze uitspraak bepaalt dat de werknemer van DB Schenker dezelfde pensioenpremie dient te betalen als de NS werknemer. Dat betekent dat werknemers van DB Schenker Rail NL ook voordeel krijgen van het verlaagd premiepad. In plaats van de huidige pensioenpremie van 5% gaat de werknemer per 1 april 2010 een pensioenpremie van 1,23% betalen. Daarnaast zal er nog een verrekening plaatsvinden vanaf 2003 t/m 31-3-2010. Dit bedrag zal dit jaar aan de werknemers worden uitgekeerd. Na overleg tussen vakbonden en de werkgever worden een aantal keuzes voorgelegd aan de individuele werknemer die fiscaal of voor het pensioen voordelig zijn.
– Vrij vervoer faciliteiten blijven behouden na 31 dec 2010.
Overige CAO zaken worden op dinsdag 11 mei 2010 verder besproken en uitgewerkt.

Bron: CAO.nl, 6 mei 2010