Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2009-2011

0
3936


Download CAO Metaal & Techniek – Carrosseriebedrijf
Download CAO Metaal & Techniek – Goud- en Zilvernijverheid
Download CAO Metaal & Techniek – Metaalbewerkingsbedrijf
Download CAO Metaal & Techniek – Technisch Installatiebedrijf


29 oktober 2009

CAO-naam
CAO Metaal & Techniek (Kleinmetaal)

Looptijd
1 december 2009 t/m 31 maart 2011

Loonmutaties
1 februari 2011 structureel 1,5%

CAO-code t.b.v. loonheffing
822 (Carrosseriebedrijf)
827 (Goud- en zilvernijverheid)
826 (Isolatiebedrijf)
824 (Metaalbewerking)
823 (Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf)
2297 (Technisch Installatiebedrijf)

Arbeidsvoorwaarden
– In 2010 wordt de loonsverhoging omgezet in 3,5 extra vrije dagen voor werknemers. Werkgevers kunnen die dagen na overleg met de werknemers inzetten op momenten dat er niet zo veel werk is. Wanneer een werkgever die mogelijkheid niet kan of wil gebruiken, krijgen de werknemers het geld in een eenmalige uitkering van 1,5% op uiterlijk 1 oktober 2010.
– Werknemers van 58 jaar of ouder, die in 2009 of in 2010 ontslagen worden, behouden hun VUT-rechten. Daarnaast wordt de overgangsregeling bij terugkomst in de sector verlengd van 6 maanden naar 3 jaar.
– Er worden middelen beschikbaar gemaakt voor duizenden leerplekken voor 16- en 17- jarigen. Tegelijkertijd worden ontslagen oudere werknemers met behoud van uitkering aangetrokken als leermeesters.

CAO-informatie
Meer over deze CAO

Bron: FNV Bondgenoten, 29 oktober 2009