Principeakkoord CAO Zorgverzekeraars 2009-2010

0
1212


29 oktober 2009

CAO-naam
CAO Zorgverzekeraars

CAO-teksten
> CAO Zorgverzekeraars 2007-2009

Looptijd
1 juni 2009 t/m 31 mei 2010

Loonmutaties
1 december 2009 structureel 1%
december 2009 eenmalig 0,75%

CAO-code t.b.v. loonheffing
615

Arbeidsvoorwaarden
– De oprenting (opspaarmogelijkheid) van de VUT voor de geboortejaren tot 1950 wordt vanaf 1 januari 2010 beperkt. Er is een studie afgesproken naar de overgangsregeling VUT voor de geboortejaren vanaf 1950. CAO-partijen gaan onderzoeken hoe de bestaande VUT-regeling voor deze categorie anders vormgegeven kan worden. Daarbij zal gekeken worden naar de mogelijkheden van levensloop, flexibilisering en afkoop. Verder zal een mantelzorgbepaling in de CAO worden opgenomen. De doelgroep voor langdurend zorgverlof zal hierdoor worden vergroot.

CAO-informatie
Meer over deze CAO

Bron: Zorgverzekeraars Nederland, 29 oktober 2009