Principeakkoord CAO Zorgverzekeraars 2012-2013

0
1870


15 januari 2013

CAO-naam
CAO Zorgverzekeraars

Download Principeakkoord CAO Zorgverzekeraars 2012-2013
nog niet beschikbaar

Looptijd
De Cao heeft een looptijd van 9 maanden: van 1 oktober 2012 tot 1 juli 2013.

Loonmutaties
De lonen worden in deze periode tweemaal structureel verhoogd: met 0,4% per 1 januari 2013 en met 0,8% per 1 april 2013. Door de 0,8% salarisverhoging per 1 april 2013 toe te passen, worden de lasten van pensioenindexering per 1 januari 2013 beperkt tot 1% (0,6% via de verhoging van februari 2012 en 0,4% van 1 januari 2013). De 0,8% salarisverhoging per 1 april 2013 wordt wel per 1 januari 2014 in de pensioenindexering meegenomen. Verder is er een eenmalige uitkering in maart 2013 ter hoogte van 6% van het maandsalaris. De eenmalige uitkering vormt de compensatie voor het feit dat de loonsverhoging later wordt doorgevoerd dan 1 oktober 2012.

Arbeidsvoorwaarden
• Een compromis is gevonden in gedeeltelijk uitstel van de indexering van de pensioenen voor de werknemers.
• Er wordt een project gestart met de naam ‘Inzetbaarheid bij/na de zorgverzekeraars’. Een pilot moet duidelijk maken welke competenties en scholing werknemers nodig hebben om aan de slag te kunnen in de zorgsector. VUT-gerechtigden worden als gevolg van gewijzigde wetgeving geconfronteerd met een AOW-gat. Werkgevers zijn bereid om op ondernemingsniveau ondersteuning te bieden bij het vinden van vervangende inkomsten. De wetgever heeft de levensloopregeling – op een beperkte overgangsregeling na – afgeschaft. Partijen zijn overeengekomen dat de in de Cao opgenomen levensloopbijdrage van 2,1% ongewijzigd zal worden voortgezet.

Bron: ZN, 14 januari 2013