Principeakkoord CAO Zorgverzekeraars 2011-2012

0
2480


9 juni 2011

CAO-naam
CAO Zorgverzekeraars

Download Principeakkoord CAO Zorgverzekeraars 2011-2012
nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO kent een looptijd van 16 maanden (1 juni 2011 t/m 30 september 2012).

Loonmutaties
In deze periode zijn twee loonsverhogingen overeengekomen: 1,1% per 1 juni 2011 en 0,6% per 1 februari 2012. Verder zal per 1 januari 2012 de levensloopbijdrage verhoogd worden met 0,9%.

Arbeidsvoorwaarden
• Als gevolg van nieuw in te voeren wetgeving, zullen wettelijke vakantiedagen sneller komen te vervallen (na 18 in plaats van 60 maanden). In het akkoord is de intentie opgenomen, dat het vervallen van vakantiedagen niet aan de orde zal zijn.
• Partijen starten in september 2011 met een pensioenstudie. Een studiecommissie gaat voorstellen formuleren richting CAO-partijen voor aanpassing van de SBZ-pensioenregeling aan wet- en regelgeving en landelijke ontwikkelingen. Doel is om de pensioenregeling toekomstbestendig te maken. Ook de VUT-overgangsregeling zal in deze studie worden betrokken.
• De loopbaancheck kan in het vervolg eenmaal in de drie jaar (voorheen was dat eenmaal in de vier jaar) worden uitgevoerd. De werknemer kan ervoor kiezen dat door een extern bureau te laten doen.
• De CAO kent toeslagen toe als werknemer ’s avonds na 7 uur of in het weekend moeten werken. Voor werknemers die hebben gekozen voor “het nieuwe werken” (tijd- en plaatsonafhankelijk werken) blijft in het vervolg de toeslag achterwege.

Bron: ZN, 9 juni 2011