Principeakkoord CAO Zorgverzekeraars 2010-2011

0
1455


28 mei 2010

Naam
CAO Zorgverzekeraars

Download principeakkoord CAO Zorgverzekeraars
> principeakkoord CAO Zorgverzekeraars 2010-2011

Looptijd
1 juni 2010 tot 1 juni 2011.

Loonmutaties
Structurele verhoging 1,1 % per 1 september 2010.
Een gedeelte van de loonruimte zal worden besteed aan reparatie van een “fout” in de aanvullende nabestaandenverzekering. Nu krijgt iemand die alleen komt te staan met kinderen onder de 18 jaar en die een klein inkomen heeft, met een enorme inkomensachteruitgang te maken. Op 1 januari 2011 zal de verzekering worden gerepareerd. De kosten hiervoor (0,2% van de salarissom) wordt betaald door de werkgevers.

CAO-code t.b.v. loonheffing
615

Arbeidsvoorwaarden
– geen uitbreiding met nog meer centrale afspraken. Op brancheniveau beperking tot het uitwisselen van ervaringen en kijken naar de best-practices.
– geen afkoop bestaande VUT overgangsregeling.
– de twee dagen verlof bij een (prive-)verhuizing verdwijnt. Verlof wordt alleen nog gegeven bij een verhuizing op verzoek van de werkgever. Het “bevallingsverlof voor een partner” wordt verhoogd naar 4 dagen. In de regeling worden gebeurtenissen waar ouders en schoonouders bij betrokken zijn gelijk behandeld. En op enkele andere punten wordt het verlof iets uitgebreid.

Leden van de Unie kunnen hun stem uitbrengen tot uiterlijk 8 juni 2010.

Bron: De Unie, 26 mei 2010