Principeakkoord CAO Zeevisbedrijf 2017-2018

0
297


3 februari 2017

CAO-naam
CAO Zeevisbedrijf
CAO Haringpakkers, schuur-, erf- en technisch personeel

Principeakkoord CAO Haringpakkers 2014
> Principeakkoord CAO Zeevisbedrijf 2017-2018 (30-01-17)

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 (24 maanden).

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging 1 januari 2017;
– 1,5% loonsverhoging 1 januari 2018.

Arbeidsvoorwaarden
– Vergoedingen en verstrekkingen. De in de cao opgenomen bedragen voor vergoedingen en verstrekkingen zullen gelijktijdig en met dezelfde percentages als overeengekomen voor de loonstijgingen worden verhoogd. Ook de bijdrage die werkgevers conform artikel 27 doen aan de vakbond zal met deze percentages worden verhoogd.
– Nieuwe functiegroep t.b.v. seizoenarbeiders. In de cao zal een nieuwe functiegroep worden opgenomen welke van toepassing is op seizoenarbeiders. Het functieloon van deze nieuwe functiegroep ligt op 107,5% van het geldend wettelijk minimumloon.

Bron: CNV Vakmensen, 10 december 2013