Principeakkoord CAO Woondiensten 2012

0
913


12 maart 2012

Naam
CAO Woondiensten

Principeakkoord CAO Woondiensten 2012
> Akkoord CAO Woondiensten 2012

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012

Loonsverhogingen
01-01-2012: 1,25 %
01-07-2012: 0,65 %

De instapsalarissen voor schoolverlaters en nieuwkomers in de sector zonder werkervaring gaan niet omhoog.

Arbeidsvoorwaarden
– Alle werknemers krijgen per jaar voortaan evenveel verlofuren. Hiermee is de ongelijke behandeling tussen ouderen en jongeren van de baan.
– De extra opzegtermijn voor 45-plussers wordt verlaagd naar de wettelijke opzegtermijn.
– Er komt 100.000 euro beschikbaar voor de implementatie van twee gidsen: ‘Het nieuwe werken’ en ‘Duurzame inzetbaarheid van medewerkers’.

Bron: FNV Bouw, 12 maart 2012