Principeakkoord CAO Welzijn 2013

0
13393


13 november 2012

CAOnaam
CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Download Principeakkoord
> Akkoord CAO Welzijn 2013

Looptijd
2013

Loonmutaties
Per 1 december 2012 een loonsverhoging van 1 %
Per 1 februari 2013 een loonsverhoging van 1,5 %
Eenmalige uitkering van 300 euro bruto in juli 2013 naar rato van het dienstverband

Arbeidsvoorwaarden
Het leeftijdsverlof omgezet in een vitaliteitsbudget, zodat de werknemer dit kan gebruiken voor eigen verlof, verkorting van de werkweek, extra pensioen of studie.
Omdat de werkgelegenheid in de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening al enige tijd onder grote druk staat, zijn er concrete afspraken gemaakt over een structureel mobiliteitsbeleid. Zo wordt geïnvesteerd in van werk-naar-werktrajecten en is een landelijk sociaal plan in de maak.

Aanpassingen overgangsregelingen wachtgeld
De huidige overgangsbepalingen en de uitvoeringsregeling wachtgeld worden gewijzigd. Vanaf januari 2013 worden aanvullingen gemaximeerd tot de hoogte van het maximumdagloon van de WW. Ook geldt een aantal gedragsregels die ontwikkeling en mobiliteit moeten versterken:
– Actief participeren om te werken aan eigen loopbaan en mobiliteit
– Accepteren van passende banen (ook buiten de sector)
– Definiëren van acceptabele reistijden
– Verplichte deelname aan (om)scholing

Voor organisaties waar voor 1 januari 2013 een sociaal plan met de vakbonden is overeengekomen, blijven de oude overgangsregelingen gelden.

Bron: ABVAKABO FNV, 13 november 2012