Principeakkoord CAO Waterschappen 2015 – 2016

0
2014


3 april 2015

CAO-naam
CAO Waterschappen

Download Principeakkoord CAO Waterschappen 2015 – 2016
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.

Loonsverhogingen
0,73 % per 01-01-2015
1,5 % per 01-01-2016

Arbeidsvoorwaarden
– Werkzekerheid, opleiding, vitaliteit en (loopbaan)ontwikkeling staan centraal in deze cao. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het actief en fit kunnen blijven doorwerken en over het investeren in loopbanen, waarbij medewerkers zelf de regie voeren over hun carrière.
– Met betrekking tot werkzekerheid is afgesproken dat er, gedurende zes jaar na tekening van dit akkoord, geen gedwongen ontslagen plaatsvinden ten gevolge van reorganisatie.

Bron: FNV, 2 april 2015