Principeakkoord CAO Waterschappen 2012-2014

0
1766


3 mei 2012

Naam
CAO Waterschappen

Principeakkoord CAO Waterschappen 2012-2014
> Principeakkoord CAO Waterschappen 2012-2014

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2012 t/m 31 maart 2014

Loonsverhogingen
01-01-2012: 1 % verhoging individueel keuzebudget (IKB)
01-01-2013: 1 % salarisverhoging
01-01-2013: 0,2 % verhoging IKB
01-01-2013: verhoging IKB afhankelijk van salarisschaal (gemiddeld 2,03 %)

Arbeidsvoorwaarden
– In het activerend personeelsbeleid staan het bevorderen van gezondheid, employability en welzijn centraal. Met dit personeelsbeleid wil Waterschappen vorm geven aan vitaliteit, tweede loopbaan en fit naar de finish. De reguliere gesprekken worden uitgebreid met een vitaliteitgesprek.
– Voor de verlofregeling wordt in principe aansluiting gezocht bij de gangbare praktijk van het Burgerlijk Wetboek. Voor het basisverlof (wettelijk verlof) van het kalenderjaar 2012 van 4 weken wordt per 1 januari 2012 een vervaltermijn toegekend van 20 maanden, wanneer je niet in staat bent geweest dit verlof op te nemen. Per 1 januari 2013 wordt de vervaltermijn op 18 maanden gesteld als je niet in staat bent geweest het verlof op te nemen. Voor gekocht verlof in het IKB geldt geen vervaltermijn. Hier is dus geen sprake van een verjaringstermijn.
– De bijdrage aan het A&O fonds wordt verhoogd. Vanaf 1 januari 2013 zal dit met 0,11% van de loonsom naar 0,12% van de loonsom worden verhoogd.
– De basisregeling tijd- en plaatsonafhankelijk werken zal per 1 januari 2013 gaan gelden.
– De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer zal onderdeel van de cao uitmaken. Er geldt een maximale vergoeding van 60km per dag.

Bron: AbvaKabo FNV, 29 maart 2012