Principeakkoord CAO Waterbedrijven 2015-2017

0
704


2 december 2015

CAO-naam
CAO Waterbedrijven aangesloten bij de WWB Raam-CAO

Download Principeakkoord CAO Waterbedrijven 2015-2017
>

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2017.

Loonmutaties
1,5 % per 01-01-2015 structureel loonsverhoging
0,8% eenmalige uitkering in november of december een van (over 12 x maandinkomen) in verband met de vrijval ABP premie.
0,8% wordt op 1 januari 2016 structureel toegevoegd aan het FAB. De eenmalige 0,8% en de 0,8% in het FAB tellen mee voor het pensioen.
1,5 % per 01-01-2016 structureel loonsverhoging voor werknemers met een garantieloon
2,5 % per 01-01-2016 structureel loonsverhoging voor werknemers zonder een garantieloon

Arbeidsvoorwaarden
– Omdat op dit moment nog steeds niet bekend is hoe de landelijke afspraken eruit gaan zien hebben de partijen afgesproken dat ze de huidige opbouw, duur en hoogte van de WW handhaven gedurende de looptijd van deze cao. Dit geldt ook voor de bovenwettelijke WW.
– Ook hier hebben de partijen elkaar uiteindelijk toch weten te vinden. De doorbetalingspercentages bij ziekte gaan ze veranderen naar 1e half jaar 100%, 2e half jaar 90% (was 85), 3e half jaar 85% (was 85) en 4e half jaar 80% (was 85). Daarnaast hebben de partijen afgesproken dat medewerkers waarvan is te voorzien dat zij helaas door hun ziekte niet meer aan het werk zullen kunnen niet worden gekort.
– Het is afgesproken dat alleen gedurende de looptijd van deze cao voor de functie van eerste lijns klantenservicemedewerker de periode doorgebracht als uitzendkracht niet meetelt voor de ketenbepaling. Dat betekent dat zij ook nadien nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kunnen krijgen. Na deze cao periode is dat afgelopen.

Bron: CNV Publieke Belang, 19 november 2015