Principeakkoord CAO Vleessector 2009-2011

0
1034


16 juli 2009

CAO-naam
CAO Vleessector

CAO-teksten
> CAO Vleessector 2007-2009

Looptijd
april 2009 t/m 31 maart 2011

Loonmutaties
1 juli 2009 structureel 1%
december 2009 eenmalig 2%
2010 eenmalig €100,- bruto
1 juli 2010 structureel 1%
december 2010 eenmalig 2%
1 januari 2011 structureel 0,5%

CAO-code t.b.v. loonheffing
26

Arbeidsvoorwaarden
– De werkingssfeer van de CAO zal worden aangepast waardoor het mogelijk wordt om werkgevers zich ervan te laten verzekeren dat op iedereen die op zijn onderneming arbeid verricht en die niet rechtstreeks bij hem in dienst is (inleenkrachten / uitzendkrachten), de volledige bepalingen van de CAO vleessector (incl. pensioen) worden toegepast.
– Werkgevers zullen geen nieuwe afspraken meer maken met inleenbedrijven om werknemers die langer dan 1 jaar voor een opdrachtgever hebben gewerkt, te verhinderen om bij hen te solliciteren. Dit betreft alleen de mogelijkheid om te solliciteren. De opdrachtgever is niet gehouden een werknemer in dienst te nemen die langer dan 1 jaar via een uitzendbedrijf of inleenbedrijf voor de opdrachtgever heeft gewerkt.

Bron: De Nederlandse Vleessctor, 16 juli 2009