Principeakkoord CAO VBE 2013-2014

0
1200


16 januari 2013

CAO-naam
CAO Evenementen- en Horecabeveiliging
CAO VBE

Principeakkoord CAO VBE 2013-2014
> Principeakkoord CAO VBE 2013-2014

Looptijd
Looptijd 15 maanden: 1 januari 2013 tot 1 april 2014.

Loonmutaties
Loon: 1,26% eindejaarsuitkering, berekend over het verdiende jaarsalaris in 2012, voor iedere werknemer in dienst op 1 december 2013, uit te betalen in de maand december. Met iedere werknemer wordt in deze ook bedoeld iedere oproepkracht met een voorovereenkomst. Het begrip jaarsalaris wordt opgenomen in de begrippenlijst als volgt: jaarsalaris is het verdiende basisuurloon volgens de nieuwe loontabel uit de cao bijlage, vermeerderd met het recht uit artikel 13.5 en de vakantiebijslag.
In 2014 wordt besloten deze eindejaarsuitkering voor vanaf dat jaar structureel te maken.

Arbeidsvoorwaarden
– Partijen besluiten tot de opzet van een eigen keurmerk Crowdcontrol.
– In de cao wordt de mogelijkheid opgenomen tot het overeenkomen van min-max contracten met een jaar-uren systematiek waarbij sprake is van een + en – variant van 20%.
– Het loongebouw wordt aangepast
– Kantoorfuncties worden met ingang van 1 juli 2013 opgenomen in de cao met een korte omschrijving van de functie inhoud in lijn met cao VBE artikel 13.
– De statuten van het SOEB worden aangepast en het fonds wordt omgevormd tot het sociaal fonds SFEB.
– Partijen komen overeen om een overlijdensuitkering op te nemen. Deze uitkering bedraagt 25% van het verdiende jaarsalaris de 12 maanden vóór het overlijden.
– Samenloop van arbeidstijden, waardoor de ATW norm wordt overschreden wordt voorkomen door een meldingsplicht van de werknemer.

Bron: CNV Dienstenbond, 8 januari 2013