Principeakkoord CAO Vaktijdschriftjournalisten 2013

0
392


31 augustus 2013

CAO-naam
CAO Vaktijdschriftjournalisten

Principeakkoord CAO Vaktijdschriftjournalisten 2013
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De cao loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Loonmutaties
– De salarissen worden per 1 juli 2013 structureel verhoogd met 0,5 procent.
– Eenmalige uitkering van € 250,– (vrijval VUT-fonds).

Arbeidsvoorwaarden
– Het kennismakingsproject voor jonge journalisten wordt voortgezet. Vijftien tot twintig journalisten krijgen de mogelijkheid om tegen betaling zes tot negen maanden ervaring op te doen in de vakbladsector.
– Journalisten kunnen een loopbaanscan laten maken.
– Er wordt een paritaire commissie ingesteld om de mogelijkheid van een scholingsfonds voor journalisten te op te zetten.

Bron: NVJ, 27 augustus 2013