Principeakkoord CAO Universiteiten 2010 (Update)

0
1422


6 oktober 2010

Werknemers en werkgevers in de universitaire wereld hebben gisteren toch een akkoord bereikt over een CAO 2010. De onderhandelingen liepen meermalen vast op looneisen die de bonden hadden gesteld maar waaraan de werkgevers, verenigd in de VSNU, niet wilden ingaan. De nieuwe CAO is formeel maar enkele weken geldig, want de overeenkomst is afgesloten voor een periode tot 1 januari 2011. De nieuwe CAO geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2010. Naar verwachting wordt de nieuwe CAO op 1 januari verlengd totdat er een CAO 2011 is.

De vakbonden hadden aanvankelijk een salariseis gesteld van een half procent per 1 februari 2011, maar die eis in de laatste onderhandelingsronde gesneuveld: de VSNU ging daarmee niet akkoord. Eerder gemaakte afspraken over werkgelegenheid en loopbaanbeleid zijn in het nu bereikte akkoord overeind gebleven, evenals de eenmalige uitkering van vijfhonderd euro bruto voor werknemers in dienst op 1 november 2010. Die uitkering kunnen medewerkers nog deze maand tegemoet zien. De onderhandelingen over de CAO 2011, die eveneens waren stopgezet, zullen in januari worden hervat. Voor die CAO zetten de bonden in op een loonstijging van twee procent.

Bron: Folia, 6 december 2010


6 oktober 2010

CAO-naam
CAO Universiteiten

Looptijd
verlenging vanaf 28 februari 2010 tot 1 oktober 2011.

Loonmutaties
In november krijgt het personeel een eenmalige uitkering van vijfhonderd euro bruto en vanaf februari 2011 een half procent salarisverhoging.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1536

Arbeidsvoorwaarden
In het onderhandelaarsakkoord, dat nog moet worden goedgekeurd door de universiteiten en de vakbondsleden, zijn afspraken gemaakt om arbeidsgehandicapten sneller aan werk te helpen. Ook zal het loopbaanbeleid worden gestimuleerd.

Bron: Abvakabo FNV, 1 oktober 2010