Principeakkoord CAO Timmerindustrie 2018-2019

0
1192


29 mei 2018

CAO-naam
CAO Timmerindustrie

Download Principeakkoord CAO Timmerindustrie 2017-2018
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 1 jaar (van 1 april 2018 tot 1 april 2019).

Loonmutaties
– 2,00% loonsverhoging per 1 juli 2018
– 1,00% loonsverhoging per 1 januari 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Voor een gezonde pensioenleeftijd is in de cao afgesproken dat werknemers vanaf hun 57e vitaliteitsverlof kunnen opnemen. Dit maakt het mogelijk dat volgens een vierdaagse werkweek de pensioenleeftijd wordt bereikt. De kosten worden fifty/fifty door werkgevers en werknemers gedragen.
– Ook zijn nadere afspraken gemaakt om zij-instromers gemakkelijker aan het werk te kunnen krijgen in deze branche.

Bron: CNV Vakmensen, 29 mei 2018