Principeakkoord CAO Timmerindustrie 2015-2017

0
1531


16 maart 2015

CAO-naam
CAO Timmerindustrie

Download Principeakkoord CAO Timmerindustrie 2015-2017
> nog niet beschikbaar

Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 27 maanden (van 1 januari 2015 tot 1 april 2017).

Loonmutaties
In de nieuwe CAO is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 4 procent, verdeeld in 5 stappen:
– 0,5 procent per 1 maart 2015
– 1 procent per 1 juli 2015
– 1 procent per 1 januari 2016
– 1 procent per 1 juli 2016
– 0,5 procent per 1 januari 2017

Arbeidsvoorwaarden
– De bestaande flex-regeling is aangepast.
– Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Daarin is vastgelegd dat cao-partijen zich de komende jaren inzetten om mensen vanuit een uitkeringssituatie weer aan het werk te helpen. In de vorige cao zijn al afspraken gemaakt over 20 banen voor Wajongeren. Via het sectorplan worden dit jaar nog eens 50 banen gecreëerd.
– In de CAO zijn ook afspraken gemaakt over mogelijkheden voor individuele scholing. Werknemers kunnen naar eigen keuze een opleiding volgen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hiervoor kunnen ze op een fiscaal gunstige manier per jaar maximaal 5 atv-dagen inzetten. De werkgever geeft daarbovenop nog een aanvulling van 25 procent.
– De cao-partijen hebben geconstateerd dat werkgevers en werknemers in de branche gebaat zijn bij een goede naleving van de cao. Een extern bureau gaat controles uitvoeren.

Bron: CNV Vakmensen, 12 maart 2015