Principeakkoord CAO Teijin 2011-2013

0
1189


23 mei 2011

Naam
CAO Teijin Aramid

Download Principeakkoord CAO Teijin Aramid 2011-2013
> Principeakkoord CAO teijin 2011-2013

Looptijd
Looptijd van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2013.

Loonmutaties
De salarisschalen en de individuele salarissen worden per 1 april 2011 met 2,5% verhoogd. Met ingang van 1 april 2012 bedraagt de verhoging van de salarisschalen en individuele salarissen eveneens 2,5%.

Het nieuwe loongebouw wordt met ingang van 1 april 2011 in de CAO geïmplementeerd.

Arbeidsvoorwaarden
– Met vakorganisaties is afgesproken dat Teijin Aramid per 1 mei 2011 een aantal van 38 inleenkrachten in dienst zal nemen. Nog eens tenminste 25 personen zullen in 2011 overgaan in dienst van Teijin Aramid rekening houdend met de bestaande inleencontracten.
Voor het opvangen van ongepland verloop bij de productie in Delfzijl zal Teijin Aramid zorgen voor tien ervaren operators boven de normale bezetting.
– Gedurende de looptijd van de CAO zal de gedifferentieerde WGA-premie niet op de werknemers worden verhaald.
– In de CAO wordt opgenomen dat Teijin Aramid met de OR een regeling voor telewerken afspreekt waarbij de huidige managementrichtlijn als basis voor de discussie dient.
– Er wordt een commissie ingesteld die in opdracht van CAO-partijen een pilot voor introductie van een persoonlijk keuzebudget voorbereidt.
– Tijdens de looptijd van de CAO zal Teijin Aramid een studie uitvoeren naar duurzame inzetbaarheid van senioren in ploegendienst. In deze studie zal bovendien gekeken worden naar de belasting van consignatieroosters (oproepfrequentie en rusttijden), en alternatieven daarvoor. Vooralsnog zullen de huidige CAO-bepalingen inzake consignatie gelden.
– CAO partijen zullen, wanneer nationale wetgeving inzake opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte van kracht wordt, eventueel tussentijds de relevante bepalingen in de CAO aanpassen. Vooralsnog blijft de bestaande CAO-regeling van toepassing.
– Teijin Aramid zal de werkgeversbijdrage volgens de zgn. AWVN-regeling voortzetten.

Bron: FNV Bondgenoten, 20 mei 2011