Principeakkoord CAO Tate & Lyle 2013-2014

0
523


21 juni 2013

Naam
CAO Tate & Lyle

Principeakkoord CAO Tate & Lyle 2013-2014
> Principeakkoord CAO Tate & Lyle 2013-2014

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014.

Loonsverhogingen
2,25 % pwe 01-04-13

Arbeidsvoorwaarden
– De eindejaarsuitkering van 3,25% zal ook aan uitzendkrachten worden uitgekeerd.
– Feestdagentoeslag. De feestdagentoeslag van vijf maal € 22,68 zal worden gecontinueerd.
– WGA-premie. De WGA-premie komt gedurende de looptijd van de cao geheel voor rekening van de werkgever.
– Pensioen. Invoering van de nieuwe regeling per 1 januari 2014 bij PGB, hetgeen betekent dat het eigen pensioenfonds wordt geliquideerd. Een collectieve waardeoverdracht van de aanspraken van het eigen pensioenfonds naar PGB zal plaatsvinden op 31 december 2013.

Bron: CNV Vakmensen, 12 juni 2013