Principeakkoord CAO Tata Steel 2013-2014

0
1134


14 mei 2013

CAO-naam
CAO Tata Steel

Download principeakkoord CAO Tata Steel
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Er is overeenstemming over de looptijd van de CAO: 1 jaar van 1 april 2013 tot 1 april 2014.

Loonmutaties
Er is een loonsverhoging van totaal 1,75% afgesproken. Per 1 juni 2013 worden de lonen met 1,25% verhoogd, per 1 januari 2014 volgt een verhoging met 0,50% en in juni 2013 eenmalig € 200,-.

Arbeidsvoorwaarden
– Uitzendkrachten: gelijk werk geen gelijke beloning. Uitzendkrachten worden conform de ABU CAO beloond. In het technisch overleg van de vakverenigingen met Tata Steel zal Tata Steel rapporteren over ongevallen en bijna ongevallen van uitzendkrachten.
– Er worden opnieuw werkervaringsplaatsen aangeboden voor Wajongers, maar niet meer dan 10. Tata Steel wil niets doen voor langdurig werklozen.
– Tata Steel zal wel meedoen aan een nog op te zetten regionaal initiatief, gericht op het plaatsen van Wajongers en langdurig werklozen bij bedrijven binnen de regio IJmond.
– Thuiswerken is mogelijk en kan slechts na toestemming van de leidinggevende op WET-/MT-niveau worden toegepast.
– Daar zijn geen aanvullende afspraken over gemaakt. Voor Tata Steel is uitbesteden geen doel op zich. In het technisch overleg zal hierover gerapporteerd worden.
– Tata Steel komt niet tegemoet aan de verhoging van de bijdrage voor de zorgverzekeringspremie.
– “Verlofuren’ zal Ă©Ă©n van de onderwerpen van een paritaire studiegroep zijn. Rond de Kerst zullen 23, 24 en 27 december collectieve verlofdagen zijn. Op te nemen uit alle verlofsaldi.
– Tata Steel stelt een projectleider / loopbaanadviseur voor duurzame inzetbaarheid aan. Tata Steel zal iedere werknemer eenmaal per drie jaar een loopbaanscan aanbieden om te kijken naar gezondheid, motivatie, ontwikkeling en werk-privĂ©balans.

Bron: De Unie, 14 mei 2013