Principeakkoord CAO Syntens 2012

0
638

30 januari 2012

CAO-naam
CAO Syntens

Principeakkoord CAO Syntens 2012
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Looptijd van de cao: 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing

Loonmutaties
Eenmalige loonontwikkeling: 2% van het jaarsalaris 2012, uit te betalen in twee delen (1 februari 1% en 1 juli 1%).

Arbeidsvoorwaarden
– In de cao wordt transitiebeleid vastgelegd waardoor werknemers rechten kunnen ontlenen aan de gemaakte afspraken.
– Nieuwe functies worden door de systeemhouder gewogen en besproken met functiewaarderingsdeskundigen van de vakorganisaties: dit proces wordt uiterlijk eind februari afgerond en het resultaat wordt opgenomen in de cao 2012.
– In de resterende maanden van 2012 worden minimaal 4 data voor periodiek overleg tussen Syntens en de vakorganisaties in de agenda vastgelegd.

Bron: De Unie, 30 januari 2012