Principeakkoord CAO Supermarkten 2008-2010

0
695


9 juli 2008

Naam
CAO voor het Levensmiddelenbedrijf (supermarkten)

CAO-teksten
Principeakkoord CAO Supermarkten juli 2008
CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 2004-2007

Looptijd
1 april 2008 tot 1 april 2010

CAO-code t.b.v. loonheffing
316

Loonmutaties
1 juli 2008 structureel 3,25%
1 juni 2009 structureel 3,5%

Arbeidsvoorwaarden
– In deze cao wordt een begin gemaakt met de verbetering van de positie van jongeren. De cao geldt voor ruim tweehonderdduizend mensen. Meer dan zestig procent van de werknemers is jonger dan 22 jaar. Een ruime meerderheid van de werknemers heeft geen vast contract; slechts achttien procent van de werknemers heeft een fulltime contract.
– Belonen naar ervaring: Vanaf 1 januari geldt dat als een zeventienjarige een jaar in dienst is, dat ervaringsjaar meetelt in zijn loon.
– ADV-dag inruilen tegen geld of tijd: dit is vooral voor parttimers aantrekkelijk. Als iemand maar vierentwintig uur werkt en zijn ADV-dag tegen geld kan inruilen, kan hij zijn loon met 8,1% verhogen. In de meeste bedrijven kan ook de vakbondscontributie verrekend worden uit het brutoloon.
– Vakbond en werkgevers zijn tevens overeen gekomen dat in het najaar een overleg plaatsvindt over zeggenschap, werktijden, uitbreiding van de contracturen en meldingen over naleving van de cao.

Bron: FNV, 4 juli 2008

Zie ook Principeakkoord juli 2007

CAO-nieuws
> meer


FlexService – home