Principeakkoord CAO Suiker Unie 2011-2012

0
1379


3 januari 2011

CAO-naam
CAO Suiker Unie

Download akkoord CAO
> Onderhandelingsresultaat CAO Suiker Unie 2010-2011

Code Loonheffing
3067

Looptijd
1 januari 2011 tot en met 31 maart 2012

Loonmutaties
Per januari krijgen de werknemers 1,25% loonsverhoging en per 1 juli 2011 nog een 0,75%.

Arbeidsvoorwaarden
In januari 2011 wordt aan het einde van de suikerbieten rooitijd een eenmalige uitkering van tweehonderd euro verstrekt. De rooitijd van suikerbieten loopt van augustus tot januari, waarna ze verwerkt worden.

Ook zijn er afspraken gemaakt over het in dienst nemen van drie Wajongers, leeftijdsbewust personeelsbeleid en pensioenen.

Bron: FNV Bondgenoten, 29 december 2010