Principeakkoord CAO Stena Line 2012-2013 Zeevarenden

0
606


31 juli 2012

CAO-naam
CAO Stena Line

Download Principeakkoord CAO Stena Line 2012-2013
> Principeakkoord CAO Stena Line 2012-2013 Zeevarenden

Looptijd
– De cao heeft een looptijd van 1 mei 2012 tot en met 30 april 2013.

Loonmutaties
– De gages zullen worden verhoogd per 01-05-2012 met 2,12%

Arbeidsvoorwaarden
– Werkgeversbijdrage eigen risico zorgverzekering. Stena zal met ingang van 1 januari 2013 jaarlijks aan OWM AZVZ een procentuele bijdrage van 0,22% van het SV-loon betalen. Deze afkoop vindt plaats onder de voorwaarde dat de werkgeversbijdrage ZVW door de overheid op nihil blijft gesteld.
– Uitbetalen van bovenwettelijke verlofdagen wordt mogelijk gemaakt. Het op verzoek van de werknemer uitbetalen van bovenwettelijke verlofdagen geschiedt volgens de formule:
7/5 × (het aantal uit te betalen dagen + (het periodiek verlof per jaar / 365) × het aantal uit te betalen dagen × 7/5).

Bron: Nautilus, 5 juli 2012