Principeakkoord CAO Sociale Werkvoorziening 2010-2011

0
1991


3 mei 2010

CAO-naam
CAO Sociale Werkvoorziening

CAO-teksten
> Principeakkoord CAO Sociale Werkvoorziening

Looptijd
Verlenging tot 1 februari 2011.

Loonmutaties
Geen.

CAO-code t.b.v. loonheffing
1345

Arbeidsvoorwaarden
– verlenging van de huidige CAO.
– het akkoord biedt koopkrachtbehoud voor de werknemers in de sociale werkvoorziening.

Organisaties van werkgevers en werknemers leggen dit akkoord met een positief advies voor aan hun achterbannen.

Bron: VNG, 29 april 2010