Principeakkoord CAO Sitech 2012-2014

0
1077


21 november 2012

CAO-naam
CAO Sitech Services

Download Principeakkoord CAO Sitech 2012-2014
> Principeakkoord CAO Sitech 2012-2014

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2014.

Loonmutaties
– 2 % structurele loonsverhoging per 1 juli 2012
– 300 euro eenmalige uitkering op 1 januari 2013
– 2% structurele loonverhoging per 1 oktober 2013
– 0,5% eenmalige uitkering op 1 januari 2014

Arbeidsvoorwaarden
– De toeslag voor ontbieden naar het bedrijf buiten wachtdienst wordt verhoogd van 0,6% naar 0,9% van het salaris.
– BHV en brandweervergoedingen worden verhoogd conform de cao stijgingen.
– De mogelijkheid tot fiscale verrekening van de woon-werk vergoeding blijft gehandhaafd gedurende de looptijd van de cao.
– Er komt meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Dit zal onder andere gebeuren door het voeren van gesprekken over duurzame inzetbaarheid, waarbij zaken als loopbaan, de balans tussen werk en privé, gezondheid, de TOR en mantelzorg besproken worden.
– In plaats van de huidige afhankelijke EVT wordt er een a la carte budget ingevoerd
– Medewerkers krijgen de mogelijkheid om de TOR in te zetten over een periode van 6 jaar in plaats van de huidige 4 jaar (TOR flexibilisering).
– Sitech introduceert een slaapurenregeling, waardoor mensen die ’s nachts hebben moeten werken voldoende uren kunnen slapen voordat ze weer aan het werk gaan.
– De verjaringstermijn van wettelijke vakantiedagen (6 maanden in de nieuwe wetgeving) wordt in de Sitech cao verruimd naar 5 jaar.
– Sitech wil zich verbinden aan minstens 15 stage/afstudeerplaatsen verdeeld over de diverse niveaus. Sitech wil 3 structurele Wajong plaatsen realiseren. Sitech zal de WGA premie, die verdeeld kan worden over werkgever en werknemers, volledig blijven betalen. De bijdrage aan werkgelegenheidsgelden wordt gecontinueerd.
– Beëindiging van rechtswege wordt gekoppeld aan de AOW leeftijd, zodat rekening gehouden wordt met de stijging van die leeftijd in de komende jaren.

Bron: CNV Vakmensen, 14 november 2012