Principeakkoord CAO Shell 2011-2013

0
2649


25 maart 2011

CAO-naam
CAO Shell

Download onderhandelingsresultaat CAO Shell
> Principeakkoord CAO Shell 2011-2013

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 maart 2011 tot 1 maart 2013.

CAO-code t.b.v. loonheffing
387

Loonmutaties
De lonen worden per 1 maart 2012 structureel verhoogd met 2 procent.

Arbeidsvoorwaarden
– Het bonuspercentage voor de prestatiebonus wordt per 1 maart 2011 met 1,5 procent verhoogd. Het nieuwe bonuspercentage komt daarmee op 8,5 procent;
– Het POZ-budget wordt met ingang van 2011 verhoogd van 3300 euro naar 3600 euro;
– Tijdens de cao-periode zal er een project komen voor Wajongeren in de regio West-Brabant. Shell Raffinaderij en Shell Chemie stellen een bedrag van 200.000 euro ter beschikking.

Bron: CNV Vakmensen, 22 maart 2011