Principeakkoord CAO RTL Nederland 2009-2010

0
549


5 november 2009

CAO-naam
CAO RTL Nederland

Looptijd
1 januari 2009 t/m 31 december 2010

Loonmutaties
2010 eenmalig 1% (voorwaardelijk)

CAO-code t.b.v. loonheffing
2553

Arbeidsvoorwaarden
– De CAO voor 2009 blijft op een absolute nullijn. Dit houdt in dat niemand erop voor- of achteruit gaat.
– Voor 2010 is een bijzondere afspraak gemaakt ten aanzien van een eenmalige voorwaardelijke uitkering van 1%. Deze zal aan het eind van dat jaar worden uitgekeerd, indien RTL een beter bedrijfsresultaat heeft behaald dan dit jaar.
– De bonden hebben naast afspraken voor dit en komend jaar ook gesproken over het opstellen van een samenhangende agenda voor modernisering en flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden. Als daarvoor draagvlak onder het personeel bestaat zouden die bij de CAO van 2011 kunnen gaan gelden.
– Er zijn aparte afspraken gemaakt voor de business-unit Productions. Namelijk dat er flexibele overeenkomsten met het personeel mogelijk worden. Hiermee kan RTL maximaal gebruik maken van overeenkomsten die de flexwet toestaat.
– Daarnaast wordt ook de keuze m.b.t. de pensioenregeling flexibel. Werknemers kunnen kiezen uit twee regelingen. RTL Nederland wil met deze afspraken op één lijn komen met de overige productiebedrijven in ons land.

CAO-informatie
Meer over deze CAO

Bron: FNV KIEM, 5 november 2009