Principeakkoord CAO RTL 2017

0
145


19 juni 2017

CAO-naam
CAO RTL Nederland

Download Principeakkoord CAO RTL 2017
> Principeakkoord CAO RTL 2017 (29-05-17)

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Loonmutaties
– 1,5% loonsverhoging per 1 januari 2017

Arbeidsvoorwaarden
– Als medewerkers goed functioneren en het bedrijfsresultaat hoog genoeg is, krijgen de medewerkers ook nog een eenmalige prestatie-uitkering van maximaal 12,8 %.
– De salaristabel 2 zal met ingang van 1 juli 2017 worden afgeschaft. Het salaris van de medewerkers uit tabel 2 wordt per gelijke datum structureel verhoogd met 5,26%. De extra verlofdagen (96 uur op jaarbasis) komen hiermee te vervallen. Het recht extra vakantiedagen te kopen wordt met ingang van 1-7- 2017 voor alle medewerkers uitgebreid tot maximaal 12 vakantiedagen per kalenderjaar.
– Het vaderschapsverlof wordt verruimd naar vijf dagen.

Bron: FNV, 16 juni 2017